Skapande skola

Vi på UusiTeatteri vill väldigt gärna tillhandahålla Skapande skola-verksamhet för just er förskola eller skola. Nedan ser ni exempel på vad vi kan erbjuda, men bäst av allt är självklart att skräddarsy ett paket som passar i enlighet med just era behov och önskemål.

Vad är Skapande skola?
Det kontinuerliga projektmedlet Skapande skola delas ut av Kulturrådet, och är en möjlighet för barn och unga att genom samarbete mellan pedagogiska och professionella kulturella aktörer erbjuda fördjupad kontakt med och nya ingångar i kultur, konst och skapande. Pengar kan användas för att t.ex. köpa in en föreställning, en workshop eller ta fram ett eget skräddarsytt konstnärligt samarbete mellan UusiTeatteri och en skola eller en förskola. Bidraget söks av huvudmannen för den pedagogiska verksamheten, men själva ansökan kan skapas i samråd med UusiTeatteri. Läs mer om Skapande skola på https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/skapande-skola/

Vad kan UusiTeatteri bidra med?
Vi som jobbar på UusiTeatteri har stor erfarenhet av att göra intressant, utmanande och angelägen scenkonst för barn och unga. Nu vill vi fördjupa arbetet med scenkonstnärliga workshopar, både i anslutning till och fristående från föreställningarna. Vi kan även tänka oss återkommande besök där vi t.ex. skriver, regisserar och skapar en liten föreställning tillsammans under flera veckors tid.

Aktuella föreställningar:

Solen sover (2-6 år)
Teman: sömn, drömmar, lek, rörelse, rytm, poesi
Morrhåringar (3-6 år)
Teman: husdjur, vilda djur, ansvar, rädsla, gos
Hullerombuller! (4-8 år)
Teman: resa, geografi, biologi, kartor, ritualer, vänskap
Tidfri (5-10 år)
Teman: stress, bråk, fritid, hobbyer, vila, skärmtid, rymma

Alla dessa föreställningar spelas på svenska, finska eller i en tvåspråkig variant. De kan efterföljas av den mer teaterbetonade (om än föreställningsspecifika!) workshopen ”Bakom kulisserna” och/eller av en workshop inriktad på föreställningens tematik.

Bakom kulisserna (15-30 min)
Här går vi grundligt igenom teaterprocessen och en föreställnings olika beståndsdelar. Vi visar maskskisser, kostymprover och berättar om föreställningens tillkomst. Vi lär oss ord som dramatiker, manus, repliker och regi. Vi lyssnar på musik från föreställningen och lär oss kanske några gemensamma rörelser. Dessutom bjuder vi på hemligheter och roligheter från rep- och spelperioden! Kanske finns det något snabbt byte eller någon intressant teknisk lösning. En ypperlig workshop för att fördjupa barnens kunskap om teaterns värld och dess olika funktioner. Barnen får självklart också tillfälle att ställa alla sina frågor. Denna workshop kan med fördel kombineras med en efterföljande föreställningsworkshop som berör tematiken och föreställningen mer emotionellt, filosofiskt och praktiskt.

Föreställningsworkshop (15-45 min)
Varje föreställning arbetar fram en workshop som är riktad till barn som precis har upplevt föreställningen. Tematiken kan fördjupas och både barnen och skådespelarna har möjlighet att samtala och ställa frågor till varandra. Workshoparna ser lite olika ut, men rymmer alltid utöver diskussioner någon form av skapande för barnen själva: rita, dansa, sjunga, skriva poesi eller gestalta med kroppen. Ett perfekt tillfälle för att få sätta ord på eller ge utlopp för de känslor som kanske precis väckts till ytan.

Språkworkshop (30-45 min)
UusiTeatteri erbjuder en workshop om språk och flerspråkighet. Genom lekar och övningar, bilder, musik och samtal tas upp ämnen som kommunikation, identitet och kroppsspråk. Vi skapar en hittepåordlista över fenomen som vi tycker om, framför dialoger på gibberish och kroppsspråk samt räknar språken i rummet och lär oss nya ord av varandra.

Lärarhandledning
Utöver detta skapar vi också till varje föreställning ett pedagogiskt material för lärare, så att föreställningen kan få möjlighet att bearbetas, diskuteras och fördjupas under en längre tid, och även efter att UusiTeatteri har lämnat byggnaden. Vi tar gärna emot feedback på lärarmaterialet för att kunna skapa material som ger er pedagoger de verktyg ni finner nödvändiga och intressanta!

Vill du ha mer information om eller boka skapande skola-projekt eller workshops kontakta oss på info@uusiteatteri.se eller ring 073-505 66 14.