Kantele Duo

Kantele Duo består av Helena Tuupanen och en av tvillingdöttrarna Sandra eller Anni. Helena har verkat länge som solist och lärare och bl.a. vunnit Finlands mästerskap tre år i rad. Duon har uppträtt på otaliga platser runt om i Sverige och världen både tillsammans och var för sig. Läs mer på www.kantele.se

Kantele Duos repertoar riktar sig till både barn- och vuxenpublik och anpassas efter spelningstillfälle. Repertoaren innehåller allt från modern, klassisk och folklig musik till romantiska ballader och visor. Även teatrala inslag och cello kan ingå i programmet. Möjlighet till workshops finns i samband med spelningarna.

Kantele som är Finlands nationalinstrument beräknas vara över 2000 år gammal. Kantelen hade från början enbart fem strängar men idag har antalet strängar ökat till 36 – 39.

Medverkande:
Helena Tuupanen
Anni Lindblad / Sandra Häggström

Bokning:
info@uusiteatteri.se
0728-77 45 68